ROMAN KEY CARD

BLACKWOOD

(1430)

Roman Keycard Blackwood er selv i den simpleste udgave så langt bedre end Blackwood Morrow, at man skal give den et forsøg.
Første trin på vejen bør være at inkludere både trumf Konge og trumf Dame i svarene på 4ut.
Når det er på plads, kan man indføje Queen-Ask i programmet.
Til sidst, hvis du stadigvæk har den samme makker, kan man gå direkte videre og indføje Direct-Ask og Delayed-Ask i programmet.

Tag lige "Exclusion Key Card"  med på programmet under alle omstændigheder.

Jeg er en smule ked at at benytte de engelske udtryk, når jeg skriver på dansk. Men konventionen er ikke oversat til dansk endnu, og det vil være de engelske udtryk, som man vil støde på, hvis man læser en artikel om konventionen. Herudover er udtrykkene "meget beskrivende", men jeg vil lige kort gøre rede for, hvad de betyder:

Primære Kontroller
De 4 Esser, Trumf Konge samt Trumf Dame.

Queen Ask
Spørger makker, om han har Trumf Dame.

Direct Ask
Et direkte spørgsmål om kontrolart i en bestemt farve. Dette kræver, at alle Primære kontroller er til stede.

Delayed Ask
Svarer til Direct Ask, men man har først afgivet et Queen Ask og fået positivt svar herpå.

- - -

OK - Hold på hat og briller - her er den fulde version af Roman Key Card Blackwood.
Den er meget koncentreret, så hvert ord er vigtigt.
Held og lykke.

 


GENERELT

 Spørgemelding

Svar

Betydning

4ut

5§

1 eller 4 keycards (1. trin)

5¨

0 eller 3 keycards (2. trin)

5©

2 keycards uden trumf dame (3. trin)

5ª

2 keycards samt trumf dame (4. trin)

Man husker lettest de to første trin med tallet 1430, der svarer til meldt og vundet lilleslem.
Faktisk kalder mange RKCB for "1430".

Efter svarene 5© og 5ª

Med svarene 5© og 5ª har man allerede vist, om man har trumf dame eller ej, så her er der ingen grund til at spørge efter trumf dame. Der findes dog videre spørgemeldinger:

5ut

5ut-meldingen garanterer, at alle 5 keycards og trumf dame er til stede. Man er på vej mod storeslem.
Spørger efter konger (undtagen trumf konge, der allerede er vist eller benægtet).

1. trin = 0 konger
2. trin = 1 konge
3. trin = 2 konger
o.s.v.

 

Direct-Ask

En farvemelding andet end trumffarven vil være et Direct-Ask. Meldingen garanterer alle keycards samt trumf dame, og man er på vej mod storeslem. Med meldingen spørger man direkte om meldte farves kvalitet. Svarene er således:

Med 1 eller flere trin mellem spørgefarven og trumffarven:

1. trin Ingen 3. kontrol (f.eks. xxx(x)).
2. trin 3. kontrol (f.eks. Dx(x) eller XX)
3. trin 2. kontrol: Kxx(xx).
4. trin 2. kontrol: KD(xx).
5. trin 2. kontrol: Kx eller x.

Med ingen trin mellem spørgefarven og trumffarven:

1. trin Ingen 2. kontrol
2. trin 2. kontrol: Kxx(xx).
3. trin 2. kontrol: KD(xx).
4. trin 2. kontrol: Kx eller x.

Inden man går i storeslem vil man lige sikre sig, at man ikke sidder med en dum farve som Exxxx over for Kxx. Det er rart at vide, at man over for sig har x, eller Kx eller KD(xx), så farven kan trumfes god.
Vi vender tilbage til disse svar senere.

Nu går vi over til at se, hvorledes der fortsættes efter svarene i Minorfarverne.

 

Efter svarene 5§ og 5¨

Her har man endnu ikke fundet ud af, om makker har trumf dame.
Du kan spørge videre således

1. Queen Ask (du mangler Trumf Dame - nærmeste melding er Queen Ask)
2. 5ut (du har Trumf Dame)
3. Direct Ask (du har Trumf Dame)
4. Delayed Ask (du har spurgt efter Trumf Dame og den er vist - herefter afgives Delayed Ask).

Hvis hjerter er trumf

Efter svaret 5§ ( der viser 1 eller 4 keycards)

5¨ = Queen-Ask
5
© = For at spille (Dog Queen-Ask, hvis svarer har 4 KC).
5ut = Spørger efter konger og viser alle 5 keycards.
Alle andre meldinger er Direct-Ask, der lover alle 5 keycards.

Efter svaret 5¨    (der viser 0 eller 3 keycards)

5© = For at spille (Dog Queen-Ask, hvis svarer har 3 KC).
5
ª = Queen-Ask, hvis svarer har vist 0 KC.
5
ª = Direct-Ask, hvis svarer har vist 3 KC.
5ut = Spørger efter konger og viser alle 5 keycards.
Alle andre meldinger er Direct-Ask.


 Hvis spar er trumf

Efter svaret 5§    (viser 1 eller 4 keycards)

5¨ = Queen-Ask
5
ª = For at spille (Dog Queen-Ask, hvis svarer har 4 KC - spørger er usikker om 1 eller 4 KC).
5ut = Spørger efter konger og viser alle 5 keycards.
Alle andre meldinger er Direct-Ask.

Efter svaret 5¨    (viser 0 eller 3 keycards)

5© = Queen-Ask
5
ª = For at spille.
5ut = Spørger efter konger og viser alle 5 keycards.
Alle andre meldinger er Direct-Ask.

 

SVAR

Vi vil nu gennemgå de forskellige svarmuligheder på:

1) Queen Ask
2) 5ut
3) Direct Ask
4) Delayed Ask

 

Svarene på Queen-Aks

Et Queen Ask er den nærmeste melding efter et svar, der ikke indeholder Trumf Dame.

5 ut

Viser Trumf dame, men benægter nogen konge i sidefarverne.

Trumf

Hvis Queen-Ask var 5-trækket i trumffarven, vil et hæv til 6 i trumffarven benægte
trumf dame.
Retur til trumffarven benægter altid trumf dame.

Ny Farve

Enhver anden farvemelding viser tilstedeværelsen af trumf dame samt kongen i viste farve. Kongevisning sker nedefra.

6ut

Viser trumf dame samt alle konger, som svarer kan være i besiddelse af.

 

Svarene på 5ut

5ut-meldingen garanterer, at alle 5 keycards samt trumf dame er til stede. Man er på vej mod storeslem.
Meldingen spørger efter konger (undtagen trumf konge, der allerede er vist eller benægtet).

NB:  Såfremt makker har svaret negativt på en Queen-Ask, mister 5ut sin oprindelige betydning.
Men hvis åbner sidder med trumf EKxxxx, så er storeslem ikke udelukket, hvis makker har mindst 4 trumfer.
Dette kan varieres alt efter, hvor mange trumfer makker har lovet med sine indledende meldinger.

Efter negativt svar på en Queen-Ask kan man spørge efter makkers trumflængde således:

5ut:

6
§ = færrest mulige antal trumfer.
6
¨ = 1 trumf mere end 6§-svaret.
6
© = 2 trumfer mere end 6§-svaret.

Svarene på et Direct-Ask

Efter at have spurgt med 4ut og fået et eller andet svar fra makker, vil en farvemelding andet end trumffarven og et Queen-Ask nu være et Direct-Ask.
Meldingen garanterer alle kaycards samt trumf dame, og man er på vej mod storeslem.
Med meldingen spørger man direkte om meldte farves kvalitet.

Svarene er således:

Med 1 eller flere trin mellem spørgefarven og trumffarven:

1. trin - Ingen 3. kontrol (altså  xxx(x)).
2. trin - 3. kontrol (f.eks. Dx(x) eller xx)
3. trin - 2. kontrol: Kxx(xx).
4. trin - 2. kontrol: KD(xx).
5. trin - 2. kontrol: Kx eller x.

Med ingen trin mellem spørgefarven og trumffarven:

1. trin - Ingen 2. kontrol
2. trin - 2. kontrol: Kxx(xx).
3. trin - 2. kontrol: KD(xx).
4. trin - 2. kontrol: Kx eller x.

Som man vil lægge mærke til, har vi været disse igennem før, men vigtige er de. I sidstnævnte tilfælde bør spørger nok mindst have EDx(x) i spørgefarven og er således kun ude på at finde en eller anden form for 2. kontrol hos makker.


Svarene på Delayed-Ask

Et Delayed-Ask er en farvemelding, der kommer efter en Queen-Ask.
S
varene er stor set identiske med svarene på et Direct-Ask.
Dog er der en væsentlig forskel, nemlig når der ikke er nogen trin mellem spørgefarven og trumffarven.

Svarskemaet ser således ud:

Med 1 eller flere trin mellem spørgefarven og trumffarven:

1. trin - Ingen 3. kontrol (altså:  xxx(x)).
2. trin - 3. kontrol (f.eks. Dx(x) eller xx)
3. trin - 2. kontrol: Kxx(xx).
4. trin - 2. kontrol: KD(xx).
5. trin - 2. kontrol: Kx eller x.

Med ingen trin mellem spørgefarven og trumffarven:

Svarene hertil er lette: Med 3. kontrol i farven melder man 7 i trumffarven (f.eks. Dxx eller xx).

 

Huskeregel:

Når der ikke er trin mellem spørgefarven og trumffarven, spørger et Direct-Ask om 2. kontrol, medens et Delayed-Ask spørger om 3. kontrol.

Såfremt der er trin mellem spørgefarven og trumffarven, er der ingen forskel på Direct-Ask og Delayed-Ask, og de virker begge lige godt.

 


Exclusion Key Card

Denne detalje er meget sjælden, men uhyre vigtig at have på programmet. Det kræver, at du har en helt ekstrem fordeling, hvor kun et eller et par nøglekort søges - i ét hug. Og fjenden er måske allerede i færd med at gøre livet besværligt for jer.

Spørgemeldingen er ganske enkel:

Direkte spring til 5-trækket spørger efter Esser udenfor springfarven.

Du har f.eksªEKDB973  ©¨KDB  §KDB

Du åbner med 2ª (eller 2§), makker svarer "et eller andet", fjenden TH dobler evt. eller melder 3©, hvorefter du springer til 5©.
Makker svarer herefter trinvis, hvor mange Esser han har uden for hjerterfarven.
Hvis 0, melder du 5
ª (pas), hvis 1 Es melder du 6ª, hvis 2 Esser melder du 7ª.

Men sæt nu Fjenden TV gør livet besværligt for dig med en superstøtte til sin makker med 6©?!!
Så var det godt, at vi spillede Exclusion Key Card.
Makker svarer således:

Pas = 0 Esser uden for hjerter
Dbl = 1 Es uden for hjerter
Billigste melding = 2 Esser uden for hjerter
0.s.v.

Hvis makker i eksemplet melder pas, strafdobler du de 6© vel vidende, at du kun har 5ª i kortet.
Hvis makker melder Dbl., melder ud 6
ª, vel vidende, at du vinder den.
Hvis makker melder 6
ª (billigste melding), hæver du til 7ª, vel vidende, at du vinder den.

 

 

 

 


Når minorfarverne er trumf

Hvis man følger Edvin B. Kantar’s bog: "Roman Keycard Blackwood" slavisk, er springstøtte til 4-trækket eller frivillig støtte forbi 3ut også en RKCB.

F.eks. 1©- 2§; 4§

Det har altid været sleminvit af en eller anden art, men hvor det nye kommer ind er, at 4§ samtidig er en spørgemelding med klør som trumf.
Svarene er trinvis identiske med det allerede gennemgåede, og det er der en vis fornuft i, idet man sparer en masse meldetrin, fordi man ikke skal helt op i 4ut for at spørge.

1¨ - 2¨; 3ut (omvendt minor, krav til udgang eller 4-trækket)

Her er 3ut også RKCB, og der spørges således på lavt trin, hvilket kan være godt med en minorfarve som trumf.

- - -

Vi er dog flere, der er blevet helt glade for, (bortset fra sidstnævnte eksempel, 3ut) at man foretager cuebids nedefra indtil 4ut, der herefter vil være den vanlige RKCB. Nævnte cuebids kan give væsentlige informationer undervejs inden spørgemeldingen.
Men vigtigst er det nok, at man får en aftale med sin makker om det.

God fornøjelse,

Torben Erlandsson, 1999