Referat fra Generalforsamlingen for 2011

Her kommer et kort referat af den ordinære Generalforsamling som blev afholdt den 28. februar 2012.

 

DAGSORDEN:

1.                            Valg af dirigent og referent

Anne-Lis blev valgt til dirigent og Keld Riis til referent

2.                            Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Fungerende formand Keld Riis aflagde på Bestyrelsens vegne årsrapporten, som er gengivet sidst i dokumentet. Årsrapporten blev godkendt.

3.                            Godkendelse af det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab blev godkendt uden kommentarer.

4.                            Godkendelse af budget

Budgettet for 2012 blev godkendt uden kommentarer.

Du kan se alle Regnskaber her.

5.                            Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat uændret til 300kr.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

6.                            Valg af Formand.

Ina Hermansen blev valgt

7.                            Valg af bestyrelsesmedlem.

Ole Dockir blev valgt

8.                            Valg af revisor.

Ulla Olsen blev valgt

9.                            Valg af suppleant.

Hanne Hansen blev valgt

10.                         Eventuelt            

Der var intet dette punkt

 

 

Bestyrelsens Beretning for Vestegnens Bridgeklub for kalenderåret 2011.

Det er jo en mangeårig tradition, at Betty aflægger en ultrakort beretning på Bestyrelses vegne.

I år er det lidt anderledes. Som det fremgår af dagsordenen, skal vi senere i aften vælge ny formand, da Betty jo ikke mere er blandt os.  Vi kommer jo til at savne den lille ildsjæl og må håbe, at den nye bestyrelse er i stand til at køre klubben videre. Betty var desværre ikke den eneste vi mistede i årets løb. Et højt værdsat mangeårigt medlem som Kirsten Arnecke døde efter længere tids sygdom også i 2011.

På positivsiden har vi fået en del nye medlemmer, dem byder vi endnu engang hjertelig velkommen i klubben. Vi håber de er faldet godt til. Vi stræber jo til stadighed efter at være 40 medlemmer. Desværre er Bettys ”venteliste” indtil videre ikke tilgængelig, så vi må spille efter gehør.

2011 har derudover været præget af specielt 3 ting:

1.       Efter mange års forsøg, er det lykkedes for Bridgeforbundet at lave et system, så de mange medlemmer, der spiller i flere klubber ikke skal betale fuldt kontingent for medlemskab til Bridgeforbundet via alle klubber. Man har nu en såkaldt primær klubkontingent, hvor man betaler det fulde kontingent til Bridgeforbundet og et såkaldt klubmedlemskab til at alle andre klubber, hvor man så betaler et reduceret kontingent. Det er nu faldet på plads og medlemmerne er fordelt. Det fremgår af medlemslisten hvilken kategori man tilhører her i klubben.

 

2.       Det andet store emne i det forgangne år, har været adgangen til lokalerne. Vi har jo efterhånden været udsat for en del, først i forbindelse med centraliseringen af servicevagterne, hvilket betyder nul service og senest hvor vi var på vandreture ad skumle ujævne stier. Det lykkedes til sidst igen at få lov til at komme ind ad hoveddøren. Kantinen er dog ikke det lækreste sted man kan forestille sig at spille bridge, men vi lever med det og tørrer madresterne af bordene så godt som muligt inden spillet sættes i gang. Vi er jo heldigvis igen tilbage i kantinen, så vi slipper for opstilling og nedtagning, men ikke for rengøringen.

 

3.       Vi har også i årets løb været inviteret med i en visionsgruppe for etablering af det nye Uddannelses- og kulturcenter på Parkskolen. Det forventes etableret efter sommerferien 2012, da en række ungdomsinstitutioner forventes at skulle flytte til Parkskolen, da deres uværende lejemål er opsagt. Hvornår vi kan få plads på Parkskolen ved vi ikke, men der skulle være plads nok til at vi kan få etableret et egentligt Bridgecenter, hvor alle klubber såvel dag- som aftenklubber i kommunen i princippet kan komme og spille. Vi regner med, at vi kan få etableret et lokale, hvor Grønhøjklubben, Høje-Tåstrup klubben og Vestegnens Bridgeklub kan have borde, udstyr og materialer stående, så eks. BridgeMates er opbevaret i lokalet og derfor i princippet kan benyttes af alle klubber, der er medlem af Bridgeforbundet. Der er dog ikke ret mange penge til kulturprojektet, så hvor meget der kommer til at ske i år er uvist. Der er, bortset fra gymnastiksalene og festsalen, kun meget få lokaler, der er store nok til at rumme mere end 4-5 bridgeborde, men omvendt skal der blot fjernes et par vægge før end det er perfekt. Der forventes også at komme et egentligt cafémiljø også om aftenen, men hvordan den skal drives vides ikke. Den må jo i princippet ikke være i konkurrence med de private caféer. Vi forventer fortsat at skulle spille på Mølleholmskolen også i efterårssæsonen 2012.