Referat fra Generalforsamlingen for 2010

Her kommer et kort referat af den ordinære Generalforsamling som blev afholdt den 15. februar 2011.

 

DAGSORDEN:

1.                             Valg af dirigent og referent

Anne-Lis blev valgt til dirigent og Per Vinding til referent

2.                             Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden sagde, at det som sædvanlig havde været en god sæson. Desværre kommer der til at mangle to medlemmer i næste sæson, da Mira og Birgit holder op til sommer.

3.                             Godkendelse af det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab blev godkendt uden kommentarer.

4.                             Godkendelse af budget

Budgettet indeholder et minus for næste år på 2150 kr. Det skyldes mangel på sponsorindtægter. Det blev besluttet at nedskrive formuen.

Du kan se alle Regnskaber her.

5.                             Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat uændret til 300kr. Næste års kontingent kan stige med 20kr. afhængig af kontingent til DBF.

6.                             Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

7.                             Valg af kasserer.

Kirsten Larsen blev valgt

8.                             Valg af bestyrelsesmedlem.

Keld Riis blev valgt

9.                             Valg af bestyrelsesmedlem.

Per Vinding blev valgt

10.                         Valg af revisor.

Ulla Olsen blev valgt

11.                         Valg af suppleant.

Yrsa Andersen blev valgt

12.                         Eventuelt              

Der var intet dette punkt