Referat fra Generalforsamlingen for 2009

Her kommer et kort referat af Generalforsamlingen som blev afholdt den 16. februar 2010.

 

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Aflæggelse af årsregnskab

4.       Forslag fra Bestyrelsen

4.       Forslag fra Medlemmerne

5.       Valg af Formand

6.       Valg af Bestyrelsesmedlem

7.       Valg af Suppleant

8.       Valg af Revisor

9.       Eventuelt

 

Ad 1:

AnneLis Lystrup kunne efter valget konstatere, at Generalforsamlingen var indkaldt for sent og dermed begrænset beslutningsdygtig i henhold til Vedtægterne.

 

Ad 2:

Formanden noterede bl.a. i sin beretning, at et fortsat kører fortrinligt i klubben. Vi er fortsat 40, som det er forudsat i vedtægterne, idet der er tilgået 4 ny medlemmer.

VB har indgået en sponsoraftale med GF-Forsikring.

Høje-Tåstrup Bridgeklub har forespurgt Grønhøj og Vestegnens Bridgeklub om ikke det var god idé at slå sig sammen og danne en storklub. Begge klubber har høfligt afvist forslaget. Beretningen blev godkendt.

 

Ad 3:

Kassereren gennemgik regnskabet. Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. Grunden til underskuddet er, at vi ikke har haft sponsorindtægter. Det har ikke haft indflydelse på driften, da vi fortsat har en lille kapital at trække på. Vi kan dog allerede i Budgettet for 2010 konstatere, at der er sponsorindtægter på vej. Du kan se alle Regnskaber her.

 

Ad 4: Der var ingen forslag

 

Ad 5: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Ad 5: Betty Marienhof blev genvalgt med akklamation

Ad 6: Ole Dockir blev genvalgt med akklamation

Ad 7: Yrsa Andresen blev genvalgt som suppleant med akklamation

Ad 8: Ulla Olsen blev genvalgt som revisor med akklamation

Ad 9: Ingen emner.

 (Referent: Keld Riis)