Referat fra Generalforsamlingen 2007

Her kommer et kort referat af Generalforsamlingen som blev afholdt den 26. februar 2008.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Aflæggelse af årsregnskab

4.       Forslag fra Medlemmerne

5.       Valg af Formand

6.       Valg af Bestyrelsesmedlem

7.       Valg af Suppleant

8.   Valg af Revisor

9.   Eventuelt

 

Ad 1:

AnneLis Lystrup kunne efter valget konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Vedtægterne.

 

Ad 2:

Formanden noterede bl.a. i sin beretning, at et fortsat kører fortrinligt i klubben. Beretningen blev godkendt

 

Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet. Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. Grunden til underskuddet er, at vi ikke har haft sponsorindtægter. Det har ikke haft indflydelse på driften, da vi fortsat har en lille kapital at trække på. Vi kan dog allerede i Budgettet for 2008 konstatere, at der er sponsorindtægter på vej. Du kan se alle Regnskaber her.

 

Ad 4: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Ad 5: Betty Marienhof blev genvalgt med akklamation

Ad 6: Ole Dockir blev genvalgt med akklamation

Ad 7: Mona Nissov blev genvalgt som suppleant med akklamation

Ad 8: Ulla Olsen blev genvalgt som revisor med akklamation

Ad 9: Der var i år ingen emner under dette punkt.

 (Referent: Keld Riis)