Referat fra Generalforsamlingen 2005

Her kommer et kort referat af Generalforsamlingen som blev afholdt den 28. februar 2006.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     2. Formandens beretning

3.     Aflæggelse af årsregnskab

4.     Forslag fra Medlemmerne

5.     Valg af Formand

6.     Valg af Bestyrelsesmedlem

7.     Valg af Revisor

8.     Valg af suppleant

9.     Eventuelt

 

Ad 1:

Anne Lis Lystrup kunne efter valget konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Vedtægterne.

 

Ad 2:

Formanden kunne i sin korte beretning fortælle, at vi også i 2006/2007 sæsonen bl.a. vil være 40 medlemmer. 

 

Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet, hvor sponsorindtægterne fortsat var det der sikrede, at vi ikke fik underskud på driften. Regnskabet blev godkendt. Kassereren kunne oplyse, at kontingentet til Dansk Bridgeforbund ingen ville stige. Du kan i øvrigt finde dette og tidligere års regnskab her Regnskaber

 

Ad 4:

Der var ikke indkommet forslag fra Medlemmerne

 

Ad 5:

Fomanden, Betty Marienhof blev genvalgt med akklamation

 

Ad 6:

Bestyrelsesmedlem, Ole Dockir, blev genvalgt med akklamation

 

Ad 7:

Ulla Olsen blev genvalgt som revisor med akklamation

 

Ad 8:

Mona Nissov blev genvalgt som suppleant med akklamation

 

Ad 9:

Der var i år ingen emner under dette punkt.

 

 

 (Referent: Keld Riis)