Referat fra Generalforsamlingen 2004

Her kommer et kort referat af Generalforsamlingen som blev afholdt den 15. februar 2005.

 

Formanden kunne i sin korte beretning fortælle, at vi formentlig fra sæsonstart 2005-2006 igen vil være 40 medlemmer. 

 

Kassereren gennemgik regnskabet, hvor sponsorindtægterne fra DANBOLIG og Forstædernes Bank, var det der sikrede, at vi ikke fik underskud på driften. Der udspandt sig en længere forespørgselsdebat om regnskabets enkelte poster. Kassereren gennemgik posterne bag tallene. Der kom forskellige selektive opfordringer til Bestyrelsen omkring udgifter til Weekend turneringen, gaver samt ønsker om flere præmier. Regnskabet blev godkendt. Du kan i øvrigt finde dette og tidligere års regnskab her Regnskaber

 

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse til 500 kr. pr. år evt. delt i 2 sæsoner á 250 kr. Baggrunden for forslaget var dels, at vi ikke tidligere havde reguleret for de årlige små stigninger i kontingentet til DBF, dels at bestyrelsen ønskede Generalforsamlingens accept af at afprøve alternative afslutningsarrangementer med fælles spisning m.v. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget og er i 2005/06 500 kr. pr. år.

 

Der var genvalg til alle de opstillede kandidater og Mona Nissov blev valgt som ny suppleant til Bestyrelsen.

 

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

Under eventuelt blev spørgsmålet om, hvorfor VB er medlem er Dansk Bridgeforbund igen rejst. Turneringslederen svarede lige som sidste år, at det dels stod i vedtægternes §3 og har været gældende i hele klubbens levetid, dels får vi derved adgang til en masse materiale herunder klubadministrationsprogrammer og turneringsafviklingsprogrammer, som gør livet noget lettere for turneringslederen. Endelig får alle medlemmer automatisk tilsendt Bridgeforbundets blad, hvor der er mange gode artikler om spil for både den avancerede klubspiller og for den mere urutinerede bridgespiller. Det er også her de mange bridgerejser annonceres.

Der er i øvrigt lavet en side med spørgsmål og svar om dette emne. 

(Referent: Keld Riis)