Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Vestegnens Bridgeklub Tirsdag den 21. september 2010.

Dagsorden:

1.       Vedtægtsændringer.

Kommunen har forlangt en del ændringer af vedtægterne, så de er i overensstemmelse med fritidsloven. Klubben har i samråd med Bridgeforbundet revideret vedtægterne, så de antages at kunne godkendes af kommunen.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 

2.       Fastsættelse af klubkontingent i Vestegnens Bridgeklub:

Da Bridgeforbundet har indført en variabel kontingentstruktur, så der fremover skal betales kontingent til forbundet afhængig af klubtilhørsforhold, har Vestegnen justeret vedtægterne og operere nu med et klubkontingent og et variabelt forbundskontingent.

Klubkontingentet blev enstemmigt fastsat til 300 kr. pr. år.

 

3.       Eventuelt

Ingen punkter

 

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Vestegnens Bridgeklub Tirsdag den 9. november 2010.

Dagsorden:

1.       Vedtægtsændringer.

Kommunen har forlangt en ændring af §4, så den  er i bedre overensstemmelse med fritidsloven. Klubben har efter forslag fra kommunen og i samråd med Bridgeforbundet revideret §4, så den antages at kunne godkendes af kommunen.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 

2.       Eventuelt

Ingen punkter